”Den enda riktiga värdemätaren är vad vi gör för andra – och vad andra vinner på det.”

Johan Fromell

Vår vision

Vår vision är skapa värde för andra, och det är grunden i allt vi gör. Att med gott ledarskap bidra med kunskap, erfarenheter och resurser för att få människor eller företag att växa.

Genom att skapa och arbeta i hållbara projekt tillsammans med våra kunder får vi även ett företag som vi trivs i och är stolta över.

Våra tjänster

På Jofram erbjuder vi tjänster inom tre områden, som alla hänger samman med utveckling, kultur och värdeskapande:

Företagsutveckling  och företagsledning

Företagsutveckling och företagsledning

Ett företag är människor och det är människorna som skapar framgången. Vi hjälper ditt företag att ta nästa steg med ledarskap som främsta verktyg.

Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling

Från idé till verklighet. Med personligt engagemang utvecklar och förvaltar vi fastigheter. Ett hållbart slutresultat är det självklara målet i alla våra projekt.

Utvecklingsprojekt för barn och ungdomar

Utvecklingsprojekt för barn och ungdomar

Vi investerar i projekt som skapar bättre förutsättningar för barn och ungdomar, nationellt och internationellt. Alla kan bidra!

Vi bygger skolor i Colombia

Utbildning är, i jordens alla länder, en förutsättning för att kunna skaffa ett jobb, en inkomst – och därmed också en hälsosam och meningsfull framtid.
Två år i rad har vi varit med och sponsrat byggnationen av två skolor i Colombia i samarbete med Ankarstiftelsen. Dessa två skolor ger cirka 120 barn per år möjlighet till skolgång.

Flickors rätt till utbildning

Vi är med och sponsrar ett av Erikshjälpens projekt i Etiopien som jobbar med Flickors rätt till utbildning.
Under februari 2020 fick vi möjlighet att besöka projektet på plats och kan konstatera att de insatser som görs verkligen gör skillnad.

Vill du samarbeta med oss?

Vi förvandlar ljusa idéer till värdeskapande projekt.
Vill du veta mer om oss och vad vi kan göra tillsammans? Hör av dig!

Här nedan hittar du vår logotyp för nedladdning: