2020-03-04

Vi bygger skolor i Colombia med Ankarstiftelsen

Två år i rad har vi varit med och sponsrat byggnationen av två skolor i Colombia i samarbete med Ankarstiftelsen. Dessa två skolor ger cirka 120 barn per år möjlighet till skolgång.

Vi bygger skolor i Colombia med Ankarstiftelsen

Utbildning är, i jordens alla länder, en förutsättning för att kunna skaffa ett jobb, en inkomst och en innehållsrik, hälsosam och meningsfull framtid. Hela samhället gynnas av att barn får går i skolan. Därför känns det väldigt bra att ha varit med och bidragit till uppbyggnaden.

 

Vill du vara med och bidra? Läs mer om projektet och Ankarstiftelsen här.