2020-04-04

Vi sponsrar Flickors rätt till utbildning

Jofram sponsrar ett av Erikshjälpens projekt i Etiopien – Flickors rätt till utbildning. Under februari 2020 fick vi möjlighet att besöka projektet på plats.

Vi sponsrar Flickors rätt till utbildning

Allt för många barn nekas rätten att få gå i skolan. Där familjen bara har råd att sända ett barn till skolan prioriteras ofta pojkar. Flickor får i högre grad stanna hemma, ta hand om syskonen, hjälpa till i hushållet eller arbeta för att bidra till familjens försörjning. Många gifts bort och blir mammor när de knappt är mer än barn själva.

 

Mer information om resan till Etiopien kommer.

 

Läs gärna mer om projektet Flickors rätt till utbildning på Erikshjälpens hemsida.